• ALZHEIMER CENTRUM
ALZHEIMER CENTRUM

AMFION je sanatorium pro seniory s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence. Našim hlavním posláním je dopřát klientům důstojné stáří v rodinném typu sanatoria s milým a ochotným personálem. Uděláme maximum, aby se u nás klienti cítili jako doma. Jsme tu ale i proto, abychom vykouzlili našim klientům úsměv na tváři.

  • DOMOV SENIORŮ A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
DOMOV SENIORŮ A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Domov seniorů a Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba, která je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a další.

  • ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Posláním odlehčovací služby je poskytovat kvalitní sociální službu seniorům, osobám se zdravotním či tělesným postižením, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí a to na časově omezenou dobu a zastoupit pečujícího člena rodiny. Například dovolené, rehabilitační pooperační péče.

  • DENNÍ STACIONÁŘ
DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována všem, kteří se neobejdou bez neustálé pomoci jiné osoby. Do služby docházejí jen na určitou část dne.


Sanatorium pro osoby s alzheimerovou chorobou

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí (myšlení, paměť, úsudek). Bývá nejčastěji příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na pomoc jiného člověka.

PROTO JSME TU MY, ABYCHOM CO NEJVÍCE POMÁHALI LIDEM, KTEŘÍ TRPÍ TOUTO NEMOCÍ NEBO JINOU FORMOU DEMENCE.


DĚLEJ DOBRO A DOBRO SE TI VRÁTÍAKTUALITY


17. 4. 2024

Každý pátek se klienti mohou těšit na různé filmové žánry, které pro ně připravíme nebo si sami vyberou.

16. 4. 2024

Blíží se pálení čarodějnic a my si pro klienty a jejich blízké připravili malé posezení u ohně s možností opékání špekáčků.

12. 4. 2024

S klienty jsme se zapojili do soutěže – Šikovné ruce našich klientů, která se uskuteční na Výstavišti v Lysé nad Labem. Společně s aktivizační pracovnicí vytvoří ruční práce dle vlastní fantazie.


GALERIE
Autorem stránek je společnost Tech-vision. Všechna práva vyhrazena.